Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn EVNGENCO3 năm 2021

   Ngày 13/01/2022, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

    Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam, Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo các Ban của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

    Về phía Tổng Công ty, Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng chí Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Tổng Công ty; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Nguyên Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban Tổng Công ty; các đồng chí là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3.

   Về phía Công đoàn Tổng Công ty, có các đồng chí trong BTV, BCH và UBKT Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công các CĐCS trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Công đoàn Tổng Công ty

   Thay mặt BCH Công đoàn Tổng Công ty, đồng chí Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trình bày báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2021. Năm 2021, trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, công tác; triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.

Đ/c Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021

   Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận, đóng góp của các công đoàn cơ sở, nhằm làm phong phú hơn các hoạt động của Công đoàn trong toàn Tổng Công ty, tiêu biểu như: “Công đoàn Công ty DVSC các NMĐ EVNGENCO3 (EPS) - Công đoàn tham gia cùng chuyên môn triển khai thực hiện chủ đề chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn”; “Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Hoạt động văn hóa, thể thao và đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp”; “Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà - Công đoàn phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống cho NLĐ và các hoạt động nhân kỷ niêm 50 năm thành lập Công ty”.

Các đơn vị trình bày tham luận tại Hội nghị

   Hội nghị đã nhận được ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đồng chí Lê Văn Danh đã biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Tổng Công ty trong năm 2021; đề nghị Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp với chuyên môn thúc đẩy hơn nữa phong trào CNVCLĐ; tuyên tuyền, vận động đoàn viên và người lao động vượt lên khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Đ/c Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

    Hội nghị rất vinh dự đón tiếp và được nghe những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng chí Lương Bá Thanh đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty trong năm qua; đồng thời có những chỉ đạo, định hướng cho hoạt động Công đoàn Tổng Công ty trong thời gian tới. Đồng chí đã nhấn mạnh các hoạt động công đoàn cần bám sát trọng tâm mục tiêu nhiệm vụ SXKD của chuyên môn để cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, các hoạt động phong trào… để thực sự thu hút người lao động và hướng về cơ sở và tập trung tốt công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3.

Đ/c Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục động viên đoàn viên và người lao động hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 của Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty.

   Tại Hội nghị, đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong Công đoàn Tổng Công ty; công bố các quyết định khen thưởng và trao trặng Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam; Giấy khen của BCH Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 cho các tập thể, cá nhân của Công đoàn Tổng Công ty và các CĐCS trực thuộc.

   Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

Trao tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Trao tặng Cờ của Công đoàn ĐLVN cho Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty (toàn diện) và Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”

Trao tặng Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2021

Trao tặng Giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2021

Lan Hương – Công đoàn TCT

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn