Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Tổng ty Phát điện 3 năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 13/01/2017, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá các hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2016, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đồng thời rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã làm được nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2017.

Đại biểu tham dự Hội nghị là các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên BTV, BCH, UBKT Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty, Chánh Văn Phòng, Trưởng các Ban và BCH Công đoàn cơ quan Tổng Công ty;

Hội nghị vinh dự đón tiếp khách mời là đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.

 
Đồng chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được của Công đoàn Tổng Công ty trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tham luận, đóng góp ý của các công đoàn cơ sở, nhằm làm phong phú hơn hoạt các động của Công đoàn trong toàn Tổng Công ty, tiêu biểu như: Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tham luận về “công tác bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội, công tác quan hệ cộng đồng”; Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tham luận với nội dung “phối hợp với chuyên môn giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động nghỉ hưu, đặc biệt là những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”; Công đoàn Công ty EPS, với chủ đề “phối hợp với chuyên môn triển khai đề án tăng năng suất lao động và việc bố trí, chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhất là tại các địa điểm Mông Dương, Vĩnh Tân”; Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3, báo cáo Hội nghị các nội dung liên quan về việc “phối hợp với chuyên môn triển khai Đề án sắp xếp, bố trí lao động; Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong Tổng Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị về ảnh hưởng của các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí khi quyết toán quỹ tiền lương của NLĐ, chuyển xếp lương của cán bộ công đoàn chuyên trách khi áp dụng thang bảng lương mới của EVN”, ….
Hội nghị cũng đã nhận được ý kiến phát biểu của chuyên môn nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017. Đặc biệt, đồng chí Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có những ý kiến đánh giá nhằm khuyến khích, động viên tập thể CBCNV, Công đoàn Tổng Công ty trong phong trào CNVCLĐ và phong trào thi đua sản xuất, thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong thời gian qua, đồng thời có những ý kiến góp ý để sang năm 2017 Công đoàn Tổng Công ty cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn để cùng phối hợp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và để các hoạt động phong trào thực sự thu hút NLĐ, hướng về cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, định hướng và đưa ra những hành động cụ thể nhằm chỉ đạo sát sao, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc hoạt động hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi  nhiệm vụ SXKD của Tổng Công ty, chăm lo cho đoàn viên và NLĐ ngày càng tốt hơn.

 Với những thành quả đạt được trong năm 2016, Công đoàn Tổng Công ty đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 

 
Công bố Quyết định và trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty

Tại Hội nghị Công đoàn Tổng Công ty cũng công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Giấy khen của BCH Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 cho các tập thể, cá nhân của Công đoàn Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 
Công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn và Bằng khen của BCH Công đoàn ĐLVN cho các tập thể, cá nhân của Công đoàn Tổng Công ty

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Công đoàn Tổng Công ty năm 2016 kết thúc trong niềm hân hoan phấn khởi với những thành tích đạt được trong năm, với mục tiêu trọng tâm của Tổng Công ty năm 2017, BCH Công đoàn Tổng Công ty luôn sát cánh, động viên người lao động tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được cấp trên giao .


 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn