Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Tổng ty Phát điện 3 năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 19/01/2016, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá các hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2015, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đồng thời rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã làm được nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2015.
Đại biểu tham dự Hội nghị là các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên BTV, BCH, UBKT Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty, Phó Chánh Văn Phòng và Trưởng các Ban, Quản đốc các Phân xưởng và BCH Công đoàn cơ quan Tổng Công ty;
Hội nghị vinh dự đón tiếp khách mời là đồng chí Nguyễn Hồng Chiến - Phó Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Chiến, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được của Công đoàn Tổng Công ty trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tham luận, đóng góp ý của các công đoàn cơ sở, nhằm làm phong phú hơn hoạt các động của Công đoàn trong toàn Tổng Công ty, tiêu biểu như: “Công đoàn Công ty Thủy điện Buôn Kuốp chăm lo đời sống cho CNVCLĐ”; “Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trong phong trào văn hóa – thể thao”; “Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trong phong trào thi đua Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Công đoàn cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3 phối hợp với chuyên môn trong công tác CPH và nâng cao năng suất lao động”. 
Hội nghị cũng đã nhận được ý kiến phát biểu của chuyên môn nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hồng Chiến – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty, đồng thời có những chỉ đạo, định hướng cho hoạt động Công đoàn của Tổng Công ty trong thời gian tới về các nội dung hoạt động về tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, các hoạt động phong trào, đồng chí nhấn mạnh hoạt động công đoàn là cần bám sát trọng tâm mục tiêu nhiệm vụ SXKD của chuyên môn để cùng phối hợp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để các hoạt động phong trào thực sự thu hút NLĐ  và hướng về cơ sở.
Công đoàn tổng Công ty cũng tổ chức công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Giấy khen của BCH Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 cho các tập thể, cá nhân của Công đoàn Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở trực thuộc. 
 

                      Công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn, Cờ, Bằng khen của BCH Công đoàn ĐLVN cho các tập thể, cá nhân của Công đoàn Tổng Công ty

Cũng tại Hội nghị này đã tổng kết đánh giá, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi tìm hiểu về công tác CPH Tổng Công ty, cuộc thi phát động nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền có hiệu quả thiết thực; giúp NLĐ hiểu rõ hơn tiến trình CPH Tổng Công ty cũng như nắm vững các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ khi CPH; đồng thời giúp NLĐ hiểu rõ trách nhiệm của mình khi làm việc trong môi trường mới, qua đó để NLĐ luôn nỗ lực, phấn đấu đáp ứng yêu cầu nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Tổng Công ty. 
Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Công đoàn Tổng Công ty năm 2015 kết thúc trong niềm hân hoan phấn khởi với những thành tích đạt được trong năm, Công đoàn Tổng Công ty được Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn