EVNGENCO 3: Tháng Công nhân hướng về người lao động

Nhằm triển khai các hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và chăm lo tốt hơn đời sống cho CNVCLĐ trong Tổng Công ty theo chủ trương, chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam và định hướng hoạt động năm 2019, trong “Tháng Công nhân” - tháng 5/2019, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức triển khai các hoạt động hướng về đoàn viên và người lao động bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như:

- Tổ chức xét chọn và khen thưởng cho 19 Công nhân lao động giỏi, tiêu biểu và 17 An toàn vệ sinh viên giỏi, tiêu biểu cấp Tổng Công ty năm 2019, trong đó xét chọn 04 công nhân lao động và 04 an toàn vệ sinh viên tiêu biểu, xuất sắc nhất để đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng.

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 29 Nữ CNVCLĐ giỏi, tiêu biểu cấp Tổng Công ty năm 2019.

- Tổ chức thăm hỏi CNVCLĐ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các nhà máy thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, các đơn vị và nhóm công tác thực hiện dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 đang trong giai đoạn nỗ lực hoàn thành dự án theo tiến độ nhằm động viên CNVCLĐ vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

- Kết hợp với đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên CNVCLĐ tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

* Một số hình ảnh “Tháng Công nhân” năm 2019:


Thăm hỏi, động viên CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 

Thăm hỏi, động viên CNVCLĐ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

  Thăm hỏi, động viên CNVCLĐ thực hiện Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

  Kết hợp đoàn công tác Công đoàn ĐLVN thăm hỏi, động viên CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Mông Dương 

Kết hợp đoàn công tác Công đoàn ĐLVN thăm hỏi, động viên CNVCLĐ
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
 

        Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các Nhà máy để các CNV yên tâm công tác, đảm bảo an toàn trong sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Công đoàn Tổng Công ty đã đem không khí phấn khởi đến cho mọi người, thay mặt BCH Công đoàn, Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty đã chia sẻ, động viên và trao tặng tiền hỗ trợ, thăm hỏi, những phần quà hết sức ý nghĩa, thiết thực đến CNVCLĐ các đơn vị nhân Tháng công nhân năm 2019; đồng thời truyền đạt thông điệp về văn hóa an toàn trong công tác sản xuất “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, nâng cao vai trò của lực lượng ATVSV và người tham gia thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị trong quá trình lao động, sản xuất.

Thay mặt tập thể CNVCLĐ, Lãnh đạo các Công ty, đơn vị đã cảm ơn những tình cảm, những động viên rất kịp thời của Tổng Công ty dành cho CBCNV Công ty, đơn vị và hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn EVNGENCO 3

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn