Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam thành công tốt đẹp


Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐ LĐVN Trần Thanh Hải dự và phát biểu tại đại hội.

Cùng với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN (EVN), lãnh đạo 20 CĐ ngành Trung ương và công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐ LĐVN và 250 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 10 vạn đoàn viên của 39 đơn vị trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam đã về dự Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã thảo luận và thông qua các Văn kiện do Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá IV trình Đại hội; thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 do Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá IV xây dựng và trình Đại hội. Đại hội chỉ rõ: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tham gia quản lý doanh nghiệp, xây dựng và giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của Tập đoàn. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, ý thức chấp hành kỷ luật, triển khai văn hóa EVN. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng công đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngành Điện phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện năng cho đất nước.


Phiên thảo luận tại các tổ đã có nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu góp ý cho văn kiện và hoạt động công đoàn 


Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo góp ý, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thông qua các kiến nghị của Công đoàn Điện lực Việt Nam với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại hội đã tổ chức để Tổng Giám đốc Tập đoàn đối thoại với các đại biểu về các nội dung liên quan đến chính sách, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian tới cũng như các vấn đề liên quan đến việc làm, tiền lương, chế độ phúc lợi đối với người lao động trong Tập đoàn.

Đại hội đã bầu 37 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018-2023.


Đồng chí Đặng Hoàng An - Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu đối thoại với các đại biểu trong Đại hội

Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành khoá V đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Khuất Quang Mậu được bầu (tái đắc cử) Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V; các đồng chí Đỗ Đức Hùng và Nguyễn Kim Thanh được bầu là Phó Chủ tịch;

Ban Chấp hành cũng đã bầu Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết được bầu là Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

Đại hội bầu 6 đồng chí là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho Công nhân viên chức và Lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V nhấn mạnh: Đại hội biểu thị quyết tâm của công đoàn các cấp sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam không ngừng lớn mạnh; trên cơ sở đó nâng cao đời sống, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Công nhân viên chức lao động trong Tập đoàn.

Thành công của Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, đã cổ vũ, động viên các cấp cán bộ đoàn viên, công nhân viên và người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn..


Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong Tập đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực học tập, trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Tập đoàn năm 2018 và những năm tiếp theo, xây dựng Công đoàn Điện lực Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn