Đại hội Đảng bộ Công ty EPS Lần II, nhiệm Kỳ 2020-2025

Ngày 22/5/2020, Đảng bộ Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phan Thanh Xuân - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3; Vũ Quang Sáng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3; Ban Lãnh đạo Công ty EPS cùng 49 Đảng viên được triệu tập tham dự Đại hội.


Toàn cảnh Đại hội

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Khóa I (giai đoạn 2017 – 2020), mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của Đảng ủy Tổng Công ty, sự tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, Đảng bộ EPS đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đạt được những bước tiến đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện, Công ty EPS đã thực hiện 36 công trình sửa chữa lớn đạt chất lượng, vượt tiến độ và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, góp phần tích cực vào đảm bảo vận hành sản xuất điện cung cấp cho lưới điện quốc gia.

- Chú trọng phát triển cả 3 mặt tư tưởng, chính trị; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát. Theo đó, Đảng bộ EPS đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong việc phát động các phong trào thi đua.

Về phương hướng, nhiệm vụ khóa II (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ EPS đặt mục tiêu tiếp tục đảm bảo công tác sửa chữa tại các nhà máy điện trong và ngoài GENCO 3; đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường nhằm xây dựng thương hiệu EPS trở thành thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ EPS sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển các chi bộ trực thuộc đảm bảo về chất lượng và mạnh về số lượng.


Đồng chí Phan Thanh Xuân – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 3 chỉ đạo tại Đại hội

Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Đảng bộ EPS trong giai đoạn 2017-2020. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà BCH Đảng bộ EPS đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phan Thanh Xuân chỉ đạo thêm EPS cần tiếp tục phân tích và tìm các giải pháp để khắc phục những hạn chế đã được nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh EPS cần làm tốt công tác RCM, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Phát điện thường xuyên đánh giá kiểm tra tình trạng thiết bị để có thể chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo dưỡng, sửa chữa cải tiến nâng cấp hệ thống thiết bị, đảm bảo độ khả dụng các tổ máy. Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT, công nghệ 4.0 vào công tác sửa chữa; đẩy mạnh hợp tác phát triển công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước về gia công phục hồi; tiếp tục thực hiện đề án tái sắp xếp cơ cấu giai đoạn 2020-2025 theo chỉ đạo của Tổng Công ty; đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường quảng bá thương hiệu về các gói dịch vụ chất lượng cao.

Trong công tác xây dựng đảng, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty yêu cầu Đảng ủy EPS cần chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng trên tinh thần đổi mới, phát huy vai trò của tổ chức Đảng tại các chi bộ Công ty; tiếp tục cải tiến để sinh hoạt Đảng ngày càng sinh động, gần gũi, gắn kết, chia sẻ; đặc biệt cần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đồng chí Trương Văn Phương - Bí thư Đảng ủy EPS đã cảm ơn sự động viên và những chỉ đạo định hướng, gợi mở, giao nhiệm vụ của Đảng ủy Tổng Công ty đối với Đảng ủy EPS; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy những nét văn hóa đặc sắc EPS, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.


BCH Đảng bộ EPS Khóa II (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ EPS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Thay mặt BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Trương Văn Phương phát biểu cảm ơn các đảng viên đã tín nhiệm và cam kết cùng Đảng bộ EPS quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công ty EPS

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn