Công đoàn EVNGENCO3: Tập huấn nghiệp vụ về công tác đại hội công đoàn các cấp

Từ ngày 11/5 - 13/5/2022, tại tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Chương trình “Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2022” với chuyên đề về “Công tác đại hội công đoàn các cấp” - do Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương đăng cai với sự tham dự của hơn 90 đại biểu, học viên là các đồng chí Thường trực Công đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, kế toán Công đoàn, cán bộ chuyên trách Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công, UBKT, kế toán và Chủ tịch Công đoàn bộ phận thuộc các Công đoàn cơ sở.

Đến dự, chỉ đạo và hướng dẫn, chia sẻ nội dung tập huấn với Hội nghị có đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và đồng chí Trần Thị Hiền - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã nhấn mạnh năm nay là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội công đoàn theo đúng quy định, Công đoàn Tổng Công ty đã chọn tập huấn chuyên đề “Công tác đại hội công đoàn các cấp” với các nội dung về hướng dẫn xây dựng đề án nhân sự, chuẩn bị các văn kiện và công tác tổ chức đại hội công đoàn do đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trình bày.

Đ/c Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ, hướng dẫn các nội dung chuyên đề tập huấn

Đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tập trung trao đổi, chia sẻ với Hội nghị những điểm mới trong công tác xây dựng đề án nhân sự; các nội dung về xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội và quy trình tổ chức Đại hội; đồng thời, đồng chí Trần Thị Hiền - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ, giải đáp thêm với Hội nghị về một số thắc mắc trong công tác nhân sự Đại hội.

Các học viên tham quan, học tập tại Công ty NĐ Mông Dương

Trong khuôn khổ chương trình, nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa CBCNV trong toàn Tổng Công ty, đồng thời, tạo điều kiện cho các CBCNV có cơ hội trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức cho các đơn vị tham quan, học tập tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương để tìm hiểu về công nghệ nhà máy nhiệt điện than, hoạt động của Công ty và Công đoàn Công ty.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn