Tin tức

TCBC - Tình hình hoạt động tháng 01 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 02/2018

Trong tháng 01 năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội trên phạm vi cả nước. Tập đoàn đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp & PTNT) thực hiện xả nước thông qua phát điện từ các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018 ở các địa phương khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức buổi Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phần EVNGENCO3 tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 26/01/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức thành công Hội thảo Giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phần GENCO3 (roadshow) thu hút rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế tham dự.

EVNGENCO 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Sáng ngày 17/01/2017, Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 tại khách sạn Grand, số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM. Về tham dự Hội nghị có Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN, Ông Đặng Hoàng An - Tổng Giám đốc EVN, Ông Phạm Mạnh Thắng - Thành viên HĐTV EVN, Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc EVN, đại diện các đơn vị trong ngành Điện, các Ban của EVN, Ban lãnh đạo EVNGENCO 3 và đông đảo CBCNV Tổng Công ty Phát điện 3, đại diện lãnh đạo, CBCNV các đơn vị thành viên, công ty liên kết thuộc EVNGENCO 3.