Thông tin cổ phần hóa

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính  Quý I năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3
Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3 (xem chi tiết tại đây)

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 3
Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 3

Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 3
Xem thêm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

Sản lượng điện thực hiện tháng 4/2018 của EVNGENCO 3 là 3,187 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 11,846 tỷ kWh, trong đó, các đơn vị HTPH là 10,638 tỷ kWh, đạt 32,22% kế hoạch năm.

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn